Felekurs – høst 2018

Leksjoner:


Leksjon 15:

På årets siste spilletime fortsatte vi å øve på det vi skal spille på juleavslutninga i BUL. Vi fikk på plass arrangement, og oppdaterte også lista fra sist over hvem som spiller hvilken stemme på hva (siden jeg nå har fått tilbakemelding fra noen flere om at de kommer på juleavslutninga). Vi fant også ut at vi starter med Rett og rangt på juleavslutninga, og avslutter med Nordnorsk julesalme.

Rett og rangt

  1. stemme: Elin Marita, Line, Gunvor, Kevin, Reidun
  2. stemme: Gustav, Else, Sigrun
  3. stemme: Tone, Trine, Elin

Arrangement:

Har beskrevet arrangementet nedenfor. Her betyr «1» førstevek og «2» andrevek. Når vi spiller slåtten med normale repitisjoner spiller vi altså 11221122.

11 – Alle spiller førstestemme

22 – Tredjestemmen kommer inn

11 – Andrestemmen kommer inn, vi spiller trestemt hele siste gjennomkjøring av slåtten

22 – Trestemt

[br]

Nordnorsk julesalme

  1. stemme: Trine, Gunvor, Line, Kevin, Reidun
  2. stemme: Elin Marita, Elin, Gustav
  3. stemme: Else, Tone, Sigrun

Arrangement:

Vi spiller melodien to ganger. Den første gangen spiller alle førstestemmen, og den andre gangen spiller vi trestemt.

[br]

Når det gjelder slåttene Spelmannslaget skal spille på juleavslutningen, Åses polska og Gauken, kan felekurset få lov til å være med å spille understemmer. Hvis dere har lyst til det, må dere sørge for at dere får til understemmene i tempo, og dere må også bli vant til hvordan understemmen høres ut sammen med melodien, så for her er dere litt på egen hånd, i og med at jeg kommer til å være opptatt med å lede Spelmannslaget, og spille melodistemmer. For å gjøre dette lettere for dere, har jeg eksportert opptak fra noteprogrammet mitt, der dere hører melodistemmen sammen med understemmen. Dere kan også gjerne øve ved å spille understemme sammen med disse tostemte opptakene.

Understemmen på Åses polska er ikke vanskelig (hvis dere synes det er vanskelig med dobbeltstrøk, så velg enten den høyeste eller den laveste nota, så dere slipper å spille to samtidig), så det mest tricky her er å holde tempo, i og med at understemmen består av én lang note per takt. Hør på opptaket til dere blir vant til både melodien, og hvordan understemmen skal høres ut sammen med melodien.

Åses polska – Melodistemme + 3. stemme:

[br]

Noter – Åses polska (partitur)

[br]

Da vi spilte 3. stemmen på Gauken på øvelsen i dag, fant vi ut at det var veldig mye hopping på den. Jeg har derfor skrevet en 4. stemme uten hopping, men som ellers er ganske lik 3. stemmen i vanskelighetsgrad. Har også oppdatert notene til firstemt versjon, og lagd samme type melodi + understemme-opptak her som på Åses polska.

Gauken – Melodistemme + 3. stemme:

[br]

Gauken – Melodistemme + 4. stemme:

[br]

Oppdaterte noter på Gauken: Partiturnote / Note med separate stemmer

[br]

Vi fant ut at det hadde vært fint å få til enda en gjennomkjøring av det vi skal spille på juleavslutninga. Vi fant derfor ut at vi møtes 16:30 i lagssalen, så vi får tid til å stemme og øve gjennom alt en siste gang 🙂

[br]