Lydopptak

Lydopptak:

99’an (tostemt, 1.stemme (normal + langsom), 2.stemme):

[br]

Aspirantmarsj (1., 2. og 3. stemme):

[br]

Aursundvals (1. og 2.stemme):

[br]

Brurmarsj etter Jon Bjørnstu (trestemt, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2. og 3.stemme):

[br]

Brurmarsj fra Vefsen (1. og 2.stemme):

[br]

Come follow (understemme, vanlig tempo og langsom versjon):

[br]

Dona nobis pacem (Førstestemme, nybegynnerstemme):

[br]

Drømmemarsj (firstemt, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2., 3. og 4.stemme):

[br]

En og to og… (1., 2. og 3.stemme):

[br]

F.d. Haglunds nuvarande vals (trestemt, 1.stemme (normal + langsom), 2. og 3.stemme):

[br]

Fader Jakob:

[br]

Fantkarlvals (vanlig tempo og langsom versjon):

[br]

Firetur fra Nes – Romerike (trestemt, 1.stemme (normaltempo + langsomt), 2. og 3.stemme):

[br]

Gauken (trestemt, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2.stemme, [1.+3.stemme], [1.+4.stemme]):

[br]

Gärdebylåten (vanlig tempo, langsom, 2. og 3.stemme):

[br]

Haugalykkjin (trestemt, 1.stemme (normal + langsom), 2. og 3.stemme):

[br]

Irsk vals (1., 2. og 3.stemme):

[br]

Ja vi elsker:

[br]

Jeg gikk en tur på stien:

[br]

Jämtlandsk brurmarsj (1.stemme (normaltempo, langsom), 2. og 3.stemme):

[br]

Kjerringa med staven (1. og 2.stemme):

[br]

Klövsjömarsj (1.stemme (normaltempo + langsom), 2.stemme):

[br]

Lisa gikk til skolen:

[br]

Martnaspols (firstemt, 1. stemme (normaltempo), 1. stemme (langsom), 2.,  3. og 4. stemme):

[br]

Mein Hahn ist tot:

[br]

Menuett av Händel (1. og 2.stemme):

[br]

Mølledans (hermetisk versjon, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2. og 3.stemme):

[br]

Nordfjordvals:

[br]

Nordnorsk julesalme (tyvlånt fra Nidarosdomens Guttekor + 1., 2. og 3.stemme):

[br]

Ole har en liten bil:

[br]

Pols etter Johannes J. Brekken (melodi- og understemme):

[br]

Polsstrøkøvelser (polsstrøk på løs D, og første takt i Rett og rangt på repeat):

[br]

På dansekafé (1.stemme (normaltempo + langsom), 2.stemme):

[br]

Rallarpols (firstemt, 1. stemme (normaltempo og langsom versjon), 2., 3. og 4. stemme:

[br]

Rett og rangt (førstestemme, andrestemme, tredjestemme, trestemt):

[br]

RUPS (normaltempo, langsom, løsstrengskomp):

[br]

Sa du pols? (trestemt, 1.stemme (normal + langsom), 2. og 3.stemme):

[br]

Senza te:

[br]

Startvalsen (1.stemme, kompstemme):

[br]

Søljer og stas (vanlig tempo, langsom, 3. stemme, 4. stemme):

[br]

Tussepols (trestemt, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2. og 3.stemme):

[br]

Vals etter Smed-Jens II (trestemt, 1., 2. og 3.stemme):

[br]

Vals etter Torvald Trondsgård (trestemt, 1.stemme):

[br]

Øverlisetra (normaltempo, langsom, 2.stemme):

[br]

Åses polska (1., 2. og 3.stemme, [1.+3.stemme]):