Musikk og øvingsopplegg

Spelmannslaget øver hver mandag fra 19:00 til 21:30 på Åsvang skole. Det hender vi har en liten treningssamling fra 17:45 for ferske felespillere. Midt i øvingskvelden er det ein sosial pause med kaffe, te og kake. I denne økta blir det gitt orientering fra styret. Musikken vi spiller er  tradisjonsmusikk, stort sett fra Trøndelag,  alt vi liker og som er godt å danse til. Fra Røros, Innherred, Øst-Trøndelag, Trondheimsområdet og Nordmøre. N´Edgar Heringstad. Pols av ymse slag. Gammelpols utpå kvelden. Vi legger vekt på godt samspill, rytme og melodiføring.

Spelmannslaget spiller av og til på øvingskveldene til Folkedanslaget i BUL, av og til for barnepartiet i BUL, og også på dansekvelder for Bondeungdomslaget og andre dansetilselninger i og rundt Trondheim. I tillegg deltar vi på trøndelagskappleiker og på Landsfestivalen i gammaldansmusikk. Vi har også en del spilleoppdrag for eksterne, og en sjelden gang arrangerer vi konsert. Vi reiser på turer, og har også samarbeid med andre spelmannslag. I de senere år har vi samarbeidet med Offerdal Spelmannslag fra Sverige og Romsdal Spelmannslag fra Molde. Alle medlemmer i Spelmannslaget er også medlemmer i Bondeungdomslaget og kan ta del i aktiviteten der.

Siden høsten 2017 har Spelmannslaget i tillegg arrangert felekurs for nybegynnere. Interessen for dette viste seg å være over all forventning! Etter at flere av deltakerene på det første nybegynnerkurset var interessert i å fortsette å spille, startet vi også opp med viderekommendekurs fra våren 2018. Både nybegynnerkurset og viderekommendekurset undervises på torsdager, og er lagt opp slik at både nybegynnere og viderekommende kan være med på begge timene hvis de vil, selv om musikken, nivået og fokuset er forskjellig i de to timene.
I nybegynnertimene blir det lært bort enkle melodier, mens i viderekommendetimen undervises det stort sett spelmannslagsrepertoar. I begge timene er det fokus både på å lære å lese noter og å spille på gehør. Begge kurs ble undervist av Spelmannslagets tidligere musikalske leder, Gunvor Bjerklund Røkke. Høsten 2023 starter vi forsiktig med et nytt begynnerkurs i regi av vår nåværende musikalske leder Eirik Hagerup Holm.

Legg att eit svar