Historie

Spelmannslaget i BUL i Nidaros er ett av Trondheims flere aktive spelmannslag, og ble dannet i 1954 for å skaffe musikk til dansarne i Bondeungdomslaget, som på den tiden måtte nøye seg med ei enslig fele eller innleid pianokomp ved høytidelige anledninger. Laget hadde turdansensemblet til Rolf Myklebust som modell, noe som passet bra for den opprinnelige besetningen, som var fire feler, klarinett, piano og bass. Når det passet slik, trakterte et par av medlemmene også gitar og trekkspill. Repertoaret var for det meste turdans- og gammeldansmusikk, og foruten dansespilling spilte også laget til revyer og lignende for Spellaget, nå Teaterlaget i BUL.

Først på 1970-tallet ble det satt i gang kurs i felespill, og da var det flere dansere som ble inspirert til å begynne å spille. Dette førte etter kvart til endringer i Spelmannslaget. Klarinetten og pianoet ble satt til side, og ble nå kun brukt til turdansspill. Gitar og bass kom til, vi fikk rekruttering gjennom nye felekurs, og gjennom spellmenn som kom til byen. Fløyter kom også med etter hvert.

I dag er vi mer enn 20 aktive medlemmer, med like mange kvinner og menn.  Det er bare 5 av medlemmene fra 1970-årene igjen, og laget bærer preg av at Trondheim er en studentby med gjennomtrekk som blåser med seg musikere. Noen er medlemmer er med bare i noen få år, mens andre blir værende. Flere år med felekurs før pandemien ga bra nyrekruttering, og aldersfordelingen er fra 20 til 80. Ambisjonsnivået  er varierende og det er plass til alle som deler gleden ved samspill og dansespilling. Besetningen nå er en bass, to trekkspill, gitar, en zither, ei fløyte og resten feler.

Laget har hatt forskjellige musikalske ledere opp gjennom årene, alle har satt særpreg på valg av slåtter og stil. Nåværende musikalske leder siden 2021 er Eirik Hagerup Holm.

Både størrelsen på laget og nivået har variert gjennom tidene.  Nå satser vi på mye dansespilling og opptreden framover, og har ambisjoner om mer kappleikspill. Miljøet i laget er veldig bra, så medlemmene trives, og laget vokser!

I 2022 gjenopptar vi det tradisjonelle Eikesdalsstemnet sammen med Offerdal Spelmanslag fra Jemtland, Trondheim Toraderklubb, Folldal Toraderklubb og Romsdal Spelemannslag. Kom og bli med 19-22. august!