Stemming av fele

Hvordan stemme ei fele?

Som dere sikkert har lagt merke til, har ei fele to typer stemmeskruer, de små på strengeholderen nederst på fela, og de store i kanelbollen øverst på fela. De små på strengeholderen kalles finstemmere, mens de store i kanelbollen kalles grovstemmere. Alle feler har selvfølgelig fire grovstemmere, men hvor mange finstemmere de har, varierer. De fleste feler har finstemmer på E-strengen, noen har både på A- og E-strengen, og noen få har finstemmere på alle strengene.
Så lenge dere skal stemme en streng som kun har grovstemmer, må dere selvfølgelig bruke den uansett hvor ustemt eller nesten-stemt strengen er. Hvis dere skal stemme en streng som har både grovstemmer og finstemmer, bør man bruke grovstemmeren hvis strengen er veldig ustemt, og finstemmeren dersom man allerede er relativt nærme den tonen strengen skal ha. Når man bør bruke den ene eller den andre typen stemmeskrue, er noe man blir vant til når man har stemt en del ganger, men siden dere er relativt ferske når det gjelder å stemme feler, må dere rett og slett prøve dere fram.

Dersom dere har en streng med finstemmer på, kan dere prøve å skru litt på den, og høre hvor mye tonen forandrer seg. Bare pass på at dere ikke skrur skruen helt ut, eller helt i bunn. Prøv å hold dere i mellom, og hør hvor mye dere kan endre tonen på strengen ved kun å bruke finstemmeren. Dersom dere er enda lenger unna den tonen strengen skal ha enn det er mulig å få endret ved hjelp av finstemmeren, må dere bruke grovstemmeren.
Når dere bruker grovstemmeren, så se på hvilken vei strengen er spunnet rundt stemmeskruen. Dersom dere dreier stemmeskruen i en retning som gjør at strengen blir slakkere, vil tonen bli mørkere fordi strengen vibrerer langsommere, og dersom dere strammer strengen vil den vibrere raskere, og tonen bli lysere. Dette er sikkert elementært, men jeg sier det likevel.
Av og til når man bruker grovstemmerene, hender det at strengen ikke står, men istedet at tonen bare synker. Da er grunnen som regel at skruen sitter for løst i hullet sitt. Stemmeskruene er ikke vanlige skruer med gjenger, så av og til løsner de litt, og da vil de ofte begynne å sige av seg selv på grunn av spennet i strengen. For at de skal stå i den posisjonen vi vil ha dem, må man av og til trykke dem litt inn i hullet sitt mens man skrur på dem. Det kan dere ihvertfall gjøre dersom dere bruker grovstemmerne, og fremdeles ikke får strengen til å stå der dere vil ha den. Men ikke trykk dem for hardt inn heller. Da blir de bare mye hardere å skru på.
Selv om man trykker skruen lett inn i hullet mens man stemmer, kan det fremdeles hende at tonen vil sige. Da bør det gjøres noe med stemmeskruen for å få den til å sitte bedre. Det kan også hende at skruene (både finstemmere og grovstemmere) sitter så hardt at dere føler det er vanskelig å få skrudd. Hvis det er tilfellet på din fele, så si fra, så skal vi se om vi får ordnet det.

Hvis dere nesten er stemt, men likevel hører at det er litt forskjell på den tonen dere har og den tonen dere vet dere skal ha, kan det av og til være vrient å avgjøre om man skal stramme eller slakke strengen. I en slik situasjon der det bare mangler bittelitt på å få riktig tone, men at dere likevel hører at dere ikke er helt stemt, bruker dere finstemmer hvis dere har, og hvis dere sliter med å finne ut hvilken retning dere skal skru i, kan jeg gi dere det samme rådet som jeg ofte gir folk i spelmannslaget når de har samme problem – bare skru i en hvilken som helst retning, og hør om det blir bedre eller verre. Blir det verre, så slutt å skru, og skru heller i motsatt retning!

Jeg har prøvd å lete litt på nettet etter brukbare stemmeapper. Jeg har en som heter gStrings. Den fungerer rimelig greit, men er kanskje ikke så enkel å bruke for en som ikke har stemt ei fele før. gStrings vil ‘høre’ hvilken tone dere er nærmest (la oss si det er en E), og vise dere ei nål (som på et speedometer) som vil nærme seg E-en jo mer dere skrur i riktig retning.
Jeg fant også en app som het Tuner – Pitched. Den kan kanskje være lettere å bruke for en nybegynner på stemming. Her er også “speedometernåla” standardskjerm, men i tillegg kan man få appen til å spille av den tonen man skal ha, så man kan høre på den kontinuerlig mens man stemmer. Hvis man trykker på bildet av en høyttaler og en note øverst til høyre på startskjermen, vil man få opp en skjerm der man kan spille av den tonen man trenger. Hvis dere bruker denne funksjonen, så bruk 3. oktav når dere stemmer G, 4. oktav når dere stemmer D og A, og 5. oktav når dere stemmer E.

Nå har jeg en androidtelefon, og jeg aner ikke om de samme appene finnes for iPhone, men jeg håper det. Dersom dere ikke finner dem for iPhone, så må dere rett og slett prøve dere frem blant stemmeappene som fungerer for iPhone, og se om dere finner noe brukbart. Dersom gStrings og Tuner – Pitched ikke finnes for iPhone, og en av dere finner en iPhone-app som fungerer greit, blir sikkert resten av iPhone-brukerne på kurset glade om dere tipser dem om den på facebookgruppa vår.